[Story Kids 3] THE MERCHANT AND THE DONKEY - LEARNING ENGLISH FOR KIDS


Helping Kids learning English, How do I start?Parents teach children English better than schools. You are the very best teacher for your children. Many parents send their child to school. They believe that school is a better education. This is a lie. School is a lie. In this Show, AJ tells you the hard truth about schools. He tells you why you must each your own children. AJ shares the ugly truth about schools and classes, and why they are no good for your kids. Parents teach your children. Teach them English. Teach them everything. You and only you can teach them best.

In a school, your child rarely gets individual attention. Rather, most time in school is wasted with “busy work”. Children waste time doing worksheets. Teachers focus more on discipline problems than on teaching. The methods used in schools are terrible and ineffective. As a result, school classes are mostly a waste of time.
At home, you will give your children individual attention. Because of this, they will learn much faster. They will improve faster. They will develop new skills. And they will enjoy learning more. School is a lie. Parents teach children better than schools. Parents teach English better, and they teach all other subjects better too.

STORY TODAY:
A Merchant and his Donkey
One beautiful spring morning, a merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market, in order to sell the salt. The merchant and his donkey were walking along together. They had not walked far when they reached a river on the way.Unfortunately, the donkey slipped and fell into the river. As it scrambled up the bank of the river, it noticed that the bags of salt loaded on his back had become lighter.There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. As they reached the slippery riverbank again, the donkey fell into the river, this time deliberately. Thus the salt was wasted again.By now the merchant knew the donkey’s trick. He wanted to teach the animal a lesson. As he returned home the second time with the donkey, the merchant loaded bags of sponges on its back.The duo set out on their trip to the market a third time. On reaching the river, the donkey very cleverly fell into the water again. But now, instead of the load becoming lighter, it became heavier.The merchant laughed at the donkey and said, “You foolish donkey, your trick has been discovered. You should know that you cannot fool anyone too many times.”


Một thương gia và con lừa của ông
     Một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp, một thương gia mang con lừa của mình đi cùng với túi muối để đưa ra chợ để bán . Thương gia và con lừa đang đi cùng nhau. Họ đã không đi xa khi họ lên một con sông trên đường. Thật không may, con lừa trườn xuống sông. Khi nó nhảy lên bờ sông, nó nhận thấy rằng những bao muối được nạp trên lưng trở nên nhẹ hơn. Không có gì thương gia có thể làm ngoại trừ việc trở về nhà, nơi ông ta đưa con lừa của mình nhiều muối hơn. Khi họ lên bờ sông trôi một lần nữa, con lừa rơi xuống sông, lần này là cố tình. Vì vậy, muối đã bị lãng phí một lần nữa. Đến bây giờ thương gia biết bị lừa. ông ấy muốn dạy con vật một bài học. Khi trở về nhà lần thứ hai với con lừa, thương gia mang túi bọt biển trên lưng. Bộ đôi này đã lên đường đi chợ lần thứ ba. Khi đến sông, con lừa rất khéo léo rơi xuống nước một lần nữa. Nhưng bây giờ, thay vì tải trở nên nhẹ hơn, nó trở nên nặng hơn. Thương gia cười lớn với con lừa và nói, "Con lừa ngu xuẩn, trò lừa của người đã bị ta phát hiện.
Bạn nên biết rằng bạn không thể đánh lừa bất cứ ai quá nhiều lần. "


[Story Kids 3] THE MERCHANT AND THE DONKEY - LEARNING ENGLISH FOR KIDS

[Story Kids 3] THE MERCHANT AND THE DONKEY - LEARNING ENGLISH FOR KIDS

[Story Kids 3] THE MERCHANT AND THE DONKEY - LEARNING ENGLISH FOR KIDS

[Story Kids 3] THE MERCHANT AND THE DONKEY - LEARNING ENGLISH FOR KIDS

[Story Kids 3] THE MERCHANT AND THE DONKEY - LEARNING ENGLISH FOR KIDS

WATCH MORE STORIES FOR KIDS:

[Story Kids 4] The Thirsty Crow | Learning English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kids

[Story Kids 5] The Ant and The Dove | Teaching English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kid

[Story Kids 6] Suchimukha And The Monkey | Teaching English For Kids | Language Leads Love | Cartoon

[Story Kids 7] Sand and Stone | Teaching English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kidshttps://www.youtube.com/watch?v=3NWyNfn3zNE


Powered by Blogger.