[Story Kids 4] The Thirsty Crow | Learning English for Kids | Language Leads Love | Cartoon KidsPlay Games is the best way to make learning fun. Not only do games play on the competitive nature of most children, but games also give them a goal to accomplish. When you win a game, you have really done something, and you can feel good about your success.
 Simon Says: The classic Simon Says is great for practicing listening skills. You can use it to review body parts (“Simon says touch your head“) or prepositions (“Simon says put your foot on your chair”).
Mother May I: Take your movement games a step further and play Mother May I. Your students can use all sorts of adjectives to describe the types of steps they would like to take as they race to the other side of the playing area.
Memory: Memory is great for learning vocabulary. Try putting a vocabulary word on one card and a picture showing the word on another. Or put synonyms or antonyms on two different cards. Lay all the cards on the table and have students try to remember where the matches are.

STORY TODAY:
The Thirsty Crow 
One hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time, she could not find any. She felt very weak, almost giving up hope.Suddenly, she saw a water jug below her. She flew straight down to see if there was any water inside. Yes, she could see some water inside the jug!The crow tried to push her head into the jug. Sadly, she found that the neck of the jug was too narrow. Then she tried to push the jug down for the water to flow out. She found that the jug was too heavy.The crow thought hard for a while. Then looking around her, she saw some pebbles. She suddenly had a good idea. She started picking up the pebbles one by one, dropping each into the jug. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. Soon it was high enough for the crow to drink. Her plan had worked!If you try hard enough, you may soon find an answer to your problem.
CON QUẠ KHÁT NƯỚC

Vào một ngày nóng, một chú quạ khát nước bay khắp các cánh đồng tìm kiếm nước. Trong một thời gian dài, nó không thể tìm thấy chút nào. Chú cảm thấy rất mệt, gần như mất hết tất cả hy vọng. Đột nhiên, chú nhìn thấy một cái lọ nước phía dưới một cái cây. Chú bay thẳng xuống đó để nhìn xem có chút nước bên trong không. Cuối cùng, chú có thể thấy một ít nước bên trong cái lọ!
Chú quạ cố gắng đẩy cái đầu của nó vào cái lọ. Thật buồn thay, chú nhận thấy chiếc cổ của cái lọ quá hẹp. Sau đó chú cố gắng nhấc cái lọ lên để nước có thể chảy ra ngoài nhưng nó lại quá nặng.

Chú quạ suy nghĩ khó khăn trong chốc lát. Sau đó nhìn xung quanh, nó phát hiện ra có vài viên sỏi. Chú chợt xuất hiện một ý tưởng hay. Chú bắt đầu nhặt từng viên sỏi từng viên một thả vào cái lọ. Càng nhiều sỏi được chèn vào cái lọ, mực nước càng ngày càng tăng. Chốc lát nó đã đủ cao để chú quạ có thể uống. Kế hoạch của chú có hiệu quả!
 BÀI HỌC: Nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho vấn đề của bạn.     
[Story Kids 4] The Thirsty Crow | Learning English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kids


[Story Kids 4] The Thirsty Crow | Learning English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kids


[Story Kids 4] The Thirsty Crow | Learning English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kids


[Story Kids 4] The Thirsty Crow | Learning English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kids

Watch More  Cartoon Video Stories For Kids  

[Story Kids 1] The Lion And The Mouse - Bedstory for Kids | Learning English Video

https://www.youtube.com/watch?v=GAYviMg_3b0

[Story Kids 2] Unhelpful friends - Learning English by Bedstory - Language Leads Love

[Story Kids 3] THE MERCHANT AND THE DONKEY - LEARNING ENGLISH FOR KIDS

[Story Kids 4] The Thirsty Crow | Learning English for Kids | Language Leads Love | Cartoon Kids

[Story Kids 5] The Ant and The Dove | Teaching English for Kids | Language Leads Love | Cartoon KidPowered by Blogger.